Forlenget samarbeidet med Bodø
Nordkapp formannskap, 21. mai 2019.

Forlenget samarbeidet med Bodø

Samarbeidet mellom Nordkapp og Bodø fortsetter.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 22.05.2019 13:33

Formannskapet har vedtatt at Nordkapp kommune fortsetter skatteoppkreversamarbeidet med Bodø. 

Nordkapp kommune har siden årsskiftet hatt en midlertidig avtale med kemneren i Bodø om ivaretakelse av skatteoppkreverfunksjonen. Denne avtalen har en foreløpig varighet ut mai måned med mulighet for forlengelse. Samarbeidet er inngått etter anbefaling og med samtykke fra Skatteetaten som fagansvarlig myndighet.

Den 29. april søkte skatteoppkreveren i Nordkapp om ett års permisjon fra stillingen fra 1. juli 2019. Det er innhentet en ny uttalelse fra Skatteetaten som fagansvarlig myndighet. Skatteetaten hadde ingen motforestillinger til at permisjonen kunne innvilges under forutsetning om at kommunen sikret at alle oppgaver blir ivaretatt med stabilitet og nok ressurser, og kompetanse.

Avtalen med Bodø kommune har en kostnad på 300 000 kroner i året som tilsvarer det å tilsette egen skatteoppkrever i halvt årsverk.

Protokollen fra formannskapet


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS