Ingen finnmarkskommuner i ROBEK
Ingen finnmarkskommuner er i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll.

Ingen finnmarkskommuner i ROBEK

Regjeringen forventer færre kommuner i ROBEK i løpet av året. I dag er 16 kommuner registrert i ROBEK.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.05.2019 23:30

Ved den siste oppdateringen av kommuner i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, var ingen av finnmarkskommunene registrert i registeret. 

Ved utgangen av 2019 vil det trolig kun være ti kommuner igjen i ROBEK, mot 47 kommuner i registeret ved utgangen av 2016. Det har aldri vært så få kommuner i ROBEK siden registeret ble opprettet i 2001, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Registeret teller nå 16 kommuner, men foreløpige regnskapstall for 2018 og tilbakemeldinger fra fylkesmennene tyder på at registeret kan komme helt ned i ti kommuner i løpet av 2019, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) ble opprettet i 2001. På det meste var det registrert 118 kommuner i registeret i 2004. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS