Mer spillemidler til Finnmark
Økning i spillemidler som skal til idrettsanlegg. (Illustrasjonsfoto)

Mer spillemidler til Finnmark

Fylkespolitikere behandler nå søknader om spillemidler.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.05.2019 11:00

Finnmark fylkeskommune får i år nær 34 millioner i spillemidler til idrettsanlegg. Det er 2,5 millioner kroner mer enn i fjor.

Det er klart etter at Kulturdepartementet har fordelt spilloverskuddet fra Norsk Tipping gjennom Hovedfordelingen. Nær 1,5 milliarder kroner ble tildelt i Hovedfordelingens post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene. Av dette får Finnmark fylkeskommune 33 931 000 kroner å fordele til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2019.

Behandling i juni 
Kommunene i Finnmark hadde frist i januar om å søke Finnmark fylkeskommune om spillemidler for 2019. Totalt kom det inn 53 søknader fra 14 kommuner, melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Hovedutvalget for kultur, samferdsel og folkehelse, vil behandle søknadene politisk i sitt møte tirsdag 14. juni. 

I tillegg til spillemidlene kommer inndratte midler og rentemidler. Det totale beløpet som skal fordeles blir derfor 36 290.000 kroner.

Totalt har kommunene i Finnmark søkt om over 122 millioner kroner i spillemidler-støtte i 2019. Det er en økning på 25 prosent fra 2018.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS