Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk
Rådhuset, Nordkapp kommune. Nordkapp er en kommune med vel 3 000 innbyggere. (Arkivfoto)

Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk

Kommunal- og moderniseringsministeren mener rapporten som kom beskriver et behov for mer reformarbeid i kommunesektoren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.05.2019 03:45

De små kommunene har blitt mindre, og de største større. En rapport som kom denne uken, viser at små kommuner har store utfordringer med å skaffe nok kompetanse på flere av de viktige områdene. 

--Rapporten bekrefter og understreker behovet for fortsatt kommunereform, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding. 

Telemarksforsking har gjort et dypdykk i situasjonen i de minste kommunene med under 3 000 innbyggere og har undersøkt hvordan de fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet. Rapporten ser spesielt på områdene kompetanse og kapasitet, politisk og administrativ styring, utvikling og innovasjon og interkommunalt samarbeid. 

Rapporten konkluderer med at små kommuner har betydelige utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kompetanse ut fra behovet på flere områder. Utfordringene vil øke i framtida på grunn av fortsatt nedgang i folketall, flere eldre og færre yrkesaktive, mer sårbar økonomi som følge av færre innbyggere og økt konkurranse om arbeidskraft og kompetanse. 72 prosent av de minste kommunene oppgir at de er avhengig av interkommunalt samarbeid for å få løst oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Nordkapp kommune har over 3 000 innbyggere, mens noen nabokommuner har lavere innbyggertall.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS