Fylkesordføreren kaller arbeidet for hastverk
Fylkesordfører Ragnhild Vassvik. (Arkivfoto)

Fylkesordføreren kaller arbeidet for hastverk

Fylkesordføreren mener at forslagene til endringer i Finnmarksloven er i strid med lovens intensjon.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.05.2019 01:24

I forrige gjennomførte Finnmark fylkeskommune, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet et dialogmøte i forbindelse med forslag til endringer i finnmarksloven.

--Vi la fram at Finnmark fylkeskommune ikke anser Troms og Finnmark fylkesting som et representativt organ for befolkningen i Finnmark sine interesser i arealforvaltninga og bruk av naturressurser i Finnmark.  Derfor vil det være i strid med finnmarkslovens formål å tillegge Troms og Finnmark fylkesting oppgaver i tråd med departementets forslag, sier fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding. 

--Et stort flertall av høringsinnspillene fra Finnmark er sterkt kritisk til departementets forslag og anser det som viktig at finnmarkingene fortsatt skal ha full styring med forvaltningen av Finnmarkseiendommen, sier hun. 

Høring
Departementet har altså sendt på høring et forslag til endringer i finnmarksloven som følge av sammenslåinga mellom Finnmark og Troms. Der foreslås det at nye Troms og Finnmark fylkesting skal overta oppgavene i finnmarksloven som i dag løses av Finnmark fylkesting, blant annet oppnevning av styremedlemmer til Finnmarkseiendommens styre.
Finnmark fylkeskommune har blitt invitert til et dialogmøte om de foreslåtte endringene på bakgrunn av fylkestingets uttalelse til forslaget.

--Etter sammenslåinga med Troms vil finnmarksloven fremdeles gjelde kun for finnmarkinger. De særinteressene Finnmarks befolkning har i denne sammenhengen mener vi derfor ikke Troms og Finnmark fylkesting er egnet til å ivareta, sier Vassvik.

Finnmark fylkeskommune vil ha videre dialog med departementet om disse problemstillingene før lovforslaget sendes over til Stortinget for behandling.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS