AP-lederen mener det var et positivt medlemsmøte
Over 30 av medlemmene i Nordkapp Arbeiderparti var møtt fram til medlemsmøtet onsdag kveld.

AP-lederen mener det var et positivt medlemsmøte

Medlemsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti behandlet områdeplanen for Nordkapp-halvøya.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 09.05.2019 09:47
Sist oppdatert : 24.05.2019 10:07

Lederen i Nordkapp Arbeiderparti mener det var et positivt medlemsmøte om områdeplanen for Nordkapp-halvøya. 

AUF og noen av de andre medlemmene tok ordet for at områdene på Nordkapp skal være offentlige, drevet av det offentlige. Rådmannen holdt orientering og advarte mot dette. 
--Det er ikke lov i Norge at en kommune overtar en bedrift fordi man tjener penger. Hva blir da det neste, skal kommunen driver Rema 1000 fordi den butikken går bra? Det sa rådmann Raymond Robertsen på medlemsmøtet som Nordkapp Arbeiderparti avholdte på onsdag. 

I planforslaget er Nordkapplatået definert som friområde.
--Flertallet på medlemsmøtet er redd for å gjøre Nordkapp-platået om til friluftsområde. Vi frykter det vil ødelegge muligheten til å tjene penger på turisttrafikken til Nordkapp, sier Kari Lene Olsen, leder i Nordkapp Arbeiderparti, til Radio Nordkapp. 

Når rådmannens innstilling til planutvalget er klar vil medlemsmøtet ta stilling til formålet for Nordkapp-platået, offentlig eller privat. 

Wikipedia om Friområde
Friområde er i Norge et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen (eller en ideell organisasjon) til friluftsliv i henhold til plan- og bygningsloven. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski. Arealene kan ligge på privat grunn, eller de kan være i offentlig eie, eller i eie av såkalt halvoffentlige organisasjoner, som for eksempel Oslofjordens Friluftsråd. Ikke sjelden er halvoffentlige organisasjoner tillagt offentligrettslig myndighet.

I mange tilfelle er friområder utstyrt med offentlige toaletter og tilrettelagt adkomst, f.eks. brygger for småbåter.

Færder er den kommunen i Norge som har størst del av sitt areal tilgjengelig som friområde.

Wikipedia om Friluftsområde
Friluftsområde er et område som det offentlige har skaffet seg rådighet over og skal være for allmennhetens bruk. Denne råderetten har staten betalt for ved hjelp av midler bevilget av Stortinget, og råderetten skjer enten ved kjøp eller langvarig leie som oftest over 20 år. 

Det er gjennom mange år sikret områder til friluftsformål i Norge, i 2003 var det 1860 friluftsområder i Norge.

Sikrede friluftsområder kan være alt fra tungt tilrettelagte områder, til relativ urørte områder.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS