Ber Fylkesmannen overta Nordkapp-saken
Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. (Arkivfoto)

Ber Fylkesmannen overta Nordkapp-saken

Norsk Friluftsliv ønsker hastemøte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 24.04.2019 13:33

Norsk Friluftsliv har bedt Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, overta klagesaken om ulovlig friluftavgift på Nordkapp. De har bedt om et hastemøte. 

Bakgrunnen er at Nordkapp kommune etter Norsk Friluftslivs oppfatning trenerer klagebehandlingen på den ulovlige friluftavgiften, adkomstavgiften på Nordkapp. 

Nordkapp kommune ga i desember i fjor, Scandic løyve til å kreve inn friluftavgift på Nordkapp. Vedtaket er etter Norsk Friluftslivs oppfatning i sterk strid med norsk rett. 

--Innkreving av friluftavgift på Nordkapp er omfattende og uten sidestykke, og etter vår oppfatning det største misbruket av friluftsloven i Norge. Diskusjonen om avgiften har pågått helt siden Nordkapphallen stod ferdig i 1988. Norsk Friluftsliv forventer derfor en rask og klar inngripen fra Fylkesmannen i denne saken, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, til Radio Nordkapp. 

Les brevet sendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS