Hvorfor forskjellsbehandlinger av næringer?
Geir Iversen, stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti. (Arkivfoto)

Hvorfor forskjellsbehandlinger av næringer?

Stortingsrepresentant reagerer på forskjellsbehandling.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.04.2019 17:22

Geir Iversen, stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti, med spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP) om hvorfor ikke reindriftens driftsbygninger er omfattet av unntaket i eiendomsskatteloven § 5 på samme måte som jordbruksbygninger? 

Iversen ønsker en begrunnelse fra finansministeren for at disse næringene forskjellsbehandles på denne måten?

--I eiendomsskatteloven er det gitt fritak for eiendommer drevet som landbruk, skogbruk og planteskole. Dermed er jordvei, skog og driftsrelaterte bygninger omfattet av unntaket. Reindriftens næringsbygg omfattes ikke av unntaket, og påføres dermed eiendomsskatt. Gjeterhytter har lav omsetningsverdi, da de ikke kan selges til noen andre enn øvrige reineiere i distriktet, ellers må de fjernes om næringsvirksomheten opphører. Dette oppleves som en forskjellsbehandling av næringer og påfører reindriftsnæringen ytterligere driftsutgifter, har Geir Iversen skrevet som begrunnelse for det skriftlige spørsmålet. 

Finansminister Siv Jensen har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS