Forslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegnettet
Nordvågveien er en fylkesveg. (Arkivfoto)

Forslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegnettet

Representantforslag fra fire av stortingsrepresentantene til Senterpartiet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.04.2019 01:19

Senterpartiet ønsker et vedlikeholdsprogram for fylkesvegene. 

Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet ønsker at Stortinget skal be regjeringen utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Programmet skal skissere en opptrappingsplan for fylkesvegvedlikehold med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesvegnettet. 

Det er representantene Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Heidi Greni og Willfred Nordlund som har fremmet representantforslaget om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegnettet. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS