Ser på muligheten for å etablere frivillighetssentral
Logo, frivillighetssentralene i Norge.

Ser på muligheten for å etablere frivillighetssentral

Nordkapp kommune håper mange svarer på spørreundersøkelsen.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 16.04.2019 05:25

Nordkapp kommune ser på muligheten for å etablere en frivillighetssentralen. 

I desember vedtok kommunestyret at rådmannen skal utrede muligheten for å etablere en frivillighetssentral. 
--Nordkapp kommune har sendt ut en spørreundersøkelse til lag, foreninger, elevråd og andre. Vi prøver å kartlegge interessen. Hvilke muligheter har vi i Nordkapp, hva er det man tenker en frivillighetssentral kan tilby av tjenester og tilbud vi ikke har i dag? Det spør Siv Kathrin Hjellnes, sektorleder for oppvekst, velferd og kultur, om. 

En frivillighetssentral kan være mye mer enn at man hjelper eldre med snømåking. 
--Det kan være en lokal møteplass for utveksling av tjenester, nærmiljøsentral og en sosial møteplass. Jeg ønsker at dette skal være en møteplass som favner alle, en arena hvor også de unge opplever at de har en arena for medvirkning, sier Hjellnes.

Svarfristen er satt til 2. mai. 

Her kan du svare på undersøkelsen. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS