Havforskningsinstituttet vil ha tips om brugde
Har du sett brugde? Da vil Havforskningsinstituttet vite når og hvor du så den. (Foto: J Stafford-Deitsch)

Havforskningsinstituttet vil ha tips om brugde

Brugde var mye vanligere før enn nå.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.04.2019 13:43

Har du sett brugda, da har du sett verdens nest største fisk. 

Claudia Junge, forsker ved Havforskningsinstituttet i Tromsø, forteller at de vet lite om brugde i Norge, men det har blitt gjort observasjoner av haien i nord. 

Claudia Junge mener det var vanligere at man kunne se brugde for noen tiår siden enn i dag. 

Brugda filtrerer sjøvann igjennom gjellene og spiser store mengder dyreplankton hver dag. Den kan bli opptil elleve meter lang og lever i tempererte farvann, blant annet langs kysten av Norge og Storbritannia.

I brugdeprosjektet har Havforskningsinstituttet lansert et elektronisk skjema hvor du kan registrerer deg og rapportere brugdeobservasjoner. Brugdeteamet er takknemlig for all informasjon, både observasjoner av levende brugder eller funn av døde individer.

Brugde-plakat. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS