Kulturbygging og organisering av den nye fylkeskommunen
Gruppearbeid var en tråd på ledersamlinga. Fra venstre: Liv-Cecilie Evenstad, Renate Thomassen, Birgit Larsen og Alfred Pietilæ.(Foto: Trond Magne Henriksen)

Kulturbygging og organisering av den nye fylkeskommunen

Stor samling i Tromsø i forbindelse med arbeidet med den nye fylkeskommunen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.04.2019 23:30

Rundt 80 ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud i Troms og Finnmark fylkeskommuner møttes i Tromsø nylig. Tema var kulturbygging og organisering av den nye fylkeskommunen.

Bakgrunnen for samlingen i Tromsø er vedtak i fellesnemnda for sammenslåing. Her heter det at nemnda skal få skisser til organisering av Troms og Finnmark fylkeskommune, som blir en ny enhet fra 1. januar 2020.

Prosjektledelsen, stabssjef Stein Ovesen i Troms og fylkesrådmann Øystein Ruud i Finnmark oppsummerte de to dagene slik, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune: 
--Vi er kjempefornøyd med samlinga. Her fikk vi gode tilbakemeldinger med konstruktivt innhold. Nå skal vi ta med oss innspillene og skisser til organisering videre.

Den 22. mai blir det drøftingsmøter med tillitsvalgte. Så skal partssammensatt utvalg (PSU) behandle skissene 4. juni før det går til politisk nivå. Behandling av organisasjonsskisser skjer i arbeidsutvalget den 11. juni og til fellesnemndas møte i Kirkenes 12. og 13. juni.

Det var KS (kommunenes interesseorganisasjon) som ledet samlingen. Det å bli kjent med hverandre var en av hensiktene med å møtes.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS