Utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte
Stortingsrepresentanter ønsker å endre bruk av motorkjøretøy i utmark. (Illustrasjonsfoto)

Utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

Representantforslag fremmet i Stortinget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.04.2019 09:45

Fire av stortingsrepresentantene til Senterpartiet vil endre forskriften for bruk av motorkjøretøy i utmark. 

Stortingsrepresentantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik at kommunene gis myndighet til å utøve skjønn når det gjelder oppmåling av 2,5 km-grensen etter forskriften § 5 første ledd bokstav c. Hensynet til faktisk kjørelengde og topografi skal veie tyngre enn avstanden på 2,5 km målt i luftlinje.

--I flere fylker får stadig flere hytteeiere avslag på sine søknader om tillatelse til scooterkjøring til og fra sine hytter med den begrunnelse at avstanden ikke er stor nok målt i luftlinje. I mange deler av Norge er terrenget som kjent bratt og kupert, og den faktiske kjøreavstanden er i mange tilfeller over 2,5 km. Flere kommuner har fått kritikk av fylkesmannen fordi de har en for «liberal» praksis når det gjelder måling av avstand til hytte. Flere hytteeiere som før har hatt dispensasjon til scooterkjøring i en årrekke, har nå fått avslag. Mange kommuner mener innstramninger innebærer en mistillit til deres vurderinger, har representantene skrevet som bakgrunnen for representantforslaget. 

Det er Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Willfred Nordlund som har fremmet representantforslaget om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS