Lønn framfor sosialhjelp
Jan Olsen, gruppeleder for Nordkapp SV. (Arkivfoto)

Lønn framfor sosialhjelp

Jan Olsen ønsker sak behandlet av kommunestyret.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.04.2019 01:35

Gruppelederen i SV ber om at ordføreren fører opp «Lønn framfor økonomisk sosialhjelp» som sak til kommunestyret. 

Forslag til vedtak: «Rådmann får i oppdrag å forberede prosjekt som ved hjelp av lønnstilskudd og eventuelt andre ressurser for folk som mottar økonomisk sosialhjelp over i lønnet arbeid. Kommunestyret ber om et første utkast til junimøtet.»

Til budsjettprosessen 2018 utredet rådmannen, etter henvendelse fra SV, mulighetene og kostnadene ved å benytte lønnstilskudd for å få folk over til arbeid fra sosialhjelp. Det viste seg at det var overraskende lave kostnader ved å opprette stillinger i kommunen som blir benyttet til å få folk i en vanskelig situasjon over fra sosialhjelp til lønnet arbeid.

--Sett i lys av regjeringens politikk som går i motsatt retning, som sender flere på sosialhjelp, særlig gjennom kuttene i AAP (arbeidsavklaringspenger), så er det viktig å føre en lokal politikk som får folk ut av knipa og inn i arbeidet. Det har Jan Olsen skrevet i e-posten til ordføreren. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS