Foreslår penger til lysløypa i Skipsfjorden
Lysløypa i Skipsfjorden. (Foto Turlagets facebookside)

Foreslår penger til lysløypa i Skipsfjorden

Hvis rådmannen får forslaget vedtatt, blir tilskuddet innarbeidet i økonomiplanen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 10.04.2019 01:30

Rådmannen foreslår at Nordkapp kommune skal bevilge 25 000 kroner til Nordkapp og omegn turlag. 

Pengene skal dekke strømutgiftene ved lysløypa i Skipsfjorden. 

Formannskapet avgjør saken den 11. april. 

Turlaget har i mange år jobbet dugnad slik at en lysløype ble etablert i Skipsfjorden. Turlaget mener dette er et viktig folkehelsetilbud som alle kan bruke. 

Rådmannens forslag til vedtak:
«1. Formannskapet innvilger Nordkapp og omegn turlag kroner 25 000 som tilskudd for å dekke strømutgiftene i lysløypa i Skipsfjorden. Beløpet finansieres for 2019 over formannskapets pott.
2. Formannskapet ber rådmannen om at tilskudd til drift av lysløypa tilsvarende 25 000,- pr år innarbeides økonomiplan 2020-2023.» 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS