PP-samarbeid med Alta
Nordkapp formannskap skal behandle saken om PP-tjeneste. (Arkivfoto)

PP-samarbeid med Alta

Nordkapp kommune og Alta kommune inngår samarbeid om rådmannen får tilslutning for innstillingen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 09.04.2019 21:29

Rådmannen i Nordkapp, foreslår et samarbeid med Alta om PP-tjeneste. 

Nordkapp kommune har lenge forsøkt å rekruttere og beholde PP-rådgiver. Derfor foreslår rådmannen en tidsbegrenset avtale med Alta.

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærerkandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne, med behov for særskilt tilrettelegging.

Framtidig organisering av PPT i Nordkapp kommune, behandles vinteren 2020 hvor det tas stilling til alternativene for rekruttering av PP-rådgiver i Nordkapp med interkommunalt samarbeid eller tidsbestemt avtale om kjøp av PP-tjeneste. 

Nordkapp formannskap skal behandle saken på torsdag. 

Rådmannens innstilling: 
«Det inngås en tidsavgrenset avtale mellom PPT Alta og Nordkapp kommune for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020. Avtalens innhold når det gjelder tilstedeværelse, samarbeidsformer og kostnad videreføres fra 2018 – 2019.Tiltaket finansieres innenfor budsjettrammen for sektoren.»


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS