Møte i forbindelse med utbygging av Skarvbergtunnelen
Tunnelpåhugget ny Skarvbergtunnel syd, mellom vegvesenleiren og dagens tunnelmunning.

Møte i forbindelse med utbygging av Skarvbergtunnelen

Onsdag blir det to arrangement i Honningsvåg med tilknytning til ny tunnel på E69 i Porsanger.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 08.04.2019 21:59

Onsdag blir det arrangert møte, både på formiddagen og kvelden, om bygging av den nye Skarvbergtunnelen. 

I de neste årene er bygging av Skarvbergtunnelen ett av de største vegprosjektene i landsdelen. 
--Vi ønsker å informere næringsliv og innbyggere i Nordkapp om at vi nå er i gang med bygging av en ny tunnel på E69, sier Kari Karstensen i Statens vegvesen Region nord til Radio Nordkapp. 

Onsdag formiddag inviterer næringshagen og vegvesenet til møte for næringslivet hos Corner. På møtet vil det bli sett på hva lokalt næringsliv kan levere av varer og tjenester til dem som bygger Skarvbergtunnelen. Nordkappregionen Næringshage ber næringslivet om å melde seg på. 

Onsdag kveld blir det folkemøte på rådhussalen der det blir informasjon om konsekvensene byggearbeidet vil ha for trafikken på E69. 

På møtene deltar prosjektleder Ivar Kaino og delprosjektleder Torgeir Dahle fra Statens vegvesen sammen med Tor Gildestad som er prosjektleder hos hovedentreprenøren Skanska.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS