Reinsdyrene trenger ro under flytting og kalving
Rein forflytter seg i deler av landsdelen. (Illustrasjonsfoto)

Reinsdyrene trenger ro under flytting og kalving

Oppfordring fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.04.2019 05:42

Fylkesmannen i Troms og Finnmark ber alle som ferdes i områdene med reinsdyr om å ta særlig hensyn i alle beiteområdene i Troms og Finnmark.

--Simlene nærmer seg kalving nå og tåler mindre forstyrrelser enn ellers i året. Også etter kalving er simler med kalv sårbare, sier Oddrun Skjemstad, verneområdeforvalter for Lyngsalpan, på nettstedet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark

--Blir reinen jaget eller forstyrret på andre måter vil det kunne føre til tap av dyr, sier hun.

Treffer du på rein, gjør dette:
Vis hensyn ved å gå utenom eller forholde deg rolig slik at de får dra videre i sitt eget tempo.

Det er også viktig å minne om at det er båndtvang for hunder fra 1. april. En hund kan bevege seg i store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS