Bare godkjente firma bør få rydde snø
Åpningen av E69 etter rasstengingene i én uke i mars 2018.

Bare godkjente firma bør få rydde snø

Hele rapporten har blitt gjort tilgjengelig.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 04.04.2019 05:36
Sist oppdatert : 04.04.2019 09:20

Statens havarikommisjon for transport, SHT, ber vegvesenet innføre en forhåndsgodkjenning av firma som kan drive med vintervedlikehold av veiene.

Det er etter en kjedekollisjon i Lærdal 6. april 2018, der tre vogntog kolliderer på grunn av manglende vintervedlikehold, kommisjonen kommer med forslag til forbedringer.

Nordkapp kommune har i flere år stilt krav om bedre vintervedlikehold. Politikeren har bedt om at det må være mer utstyr klart når veiene skal ryddes etter uvær.

Havarikommisjonen skriver blant annet:
«Undersøkelsen av kjedekollisjonen i Lærdal 6. april 2018 har avdekket at kvaliteten på entreprenørens beslutninger for driftstiltak, gjennomføring av driftstiltak, dokumentering av veibanetilstand og kontrollerende tiltak har vært mangelfull.

I tillegg har undersøkelsen avdekket at Statens vegvesen som byggherre ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og kvalitetssikret driftsarbeidet til entreprenøren. Denne og tidligere undersøkelser har vist at det er et behov for å styrke oppfølging og kvalitetssikring av vinterdrift. I denne sammenheng mener SHT at det bør sees på nye tiltak og løsninger, hvor også akkreditering av entreprenørene gjennom en tredjepartskontroll bør vurderes. 

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen utreder muligheten for å etablere tredjepartskontroll som tiltak for å heve kvaliteten på driftsarbeidet.» 

Hele rapporten


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS