Vest-Finnmark best egnet for vindkraftverk
Kart NVE-rapporten side 136.

Vest-Finnmark best egnet for vindkraftverk

Rapporten tar særlig hensyn til reindriften.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 01.04.2019 21:59

Vest-Finnmark er det eneste området i Troms og Finnmark som er anbefalt av NVE for vindkraft-utbygging.

Årsaken til at så få av områdene i Nord-Norge har blitt foreslått, er at økt vindkraftetableringer vil føre til fall i energiprisene samt begrenset linjekapasitet. 

Det er også tatt særlig hensyn til reindrift i rapporten. 

NVE har skrevet følgende om Vest-Finnmark: 
-- Til tross for dårlig nettkapasitet per i dag, framstår Vest-Finnmark som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen. Store deler av området er også utpekt i den regionale planen for vindkraft som aktuelle vindkraftområder.

Hele NVE-rapporten


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS