Forvaltningen av reindriften er evaluert
Den offentlige forvaltningen av reindriften har blitt evaluert. (Illustrasjonsfoto)

Forvaltningen av reindriften er evaluert

Fra og med 1. januar 2014 ble områdestyrene avviklet og styrenes oppgaver ble overført til de fem nordligste fylkesmennene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.03.2019 23:30

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har lagt fram sin evaluering av endringene i den offentlige forvaltningen av reindriften.

NBIO viser til at omorganiseringen av den regionale delen av den offentlige reindriftsforvaltningen er vellykket og har nådd målene om en mer oversiktlig og effektiv forvaltning med hensyn til kjerneoppgavene, ifølge Regjeringen.no

NIBIO viser til at fylkesmannsembetene har valgt noe ulik organisering av forvaltningen av reindriften, og påpeker at der ikke er grunnlag for å fremheve noen spesiell modell som den beste. Evalueringen peker imidlertid på at det er viktig å opprettholde ordningen med områdekontor med geografisk nærhet til næringen. Dette begrunnes med behovet for dialog, kompetanseutveksling, veiledning og at områdekontorene bidrar til å gi den offentlige forvaltningen av reindriften legitimitet i næringen.

Landbruks- og matdepartementet vurderer nå den videre oppfølgingen av rapporten.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS