Sender reiselivsstrategi ut på høring
Nordkapp-platået. (Arkivfoto)

Sender reiselivsstrategi ut på høring

En høringsrunde for «Reiselivsstrategier for Finnmark 2019-2023».
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.03.2019 09:45

Fylkesutvalget godkjente tirsdag høringsutkastet til «Reiselivsstrategier for Finnmark 2019-2023», et dokument Finnmark fylkeskommune nå sender ut på høring. 

I Finnmark har verdiskapingen innen reiselivsnæringen vokst med over 230 prosent fra 2004 til 2017. Størst er veksten innen opplevelsesnæringene, som har økt med over 300 prosent fra 2004 til 2017. Den totale verdiskapingen av opplevelsesnæringene (servering, overnatting og aktivitet/kultur) i Finnmark var i 2015 beregnet til 517 millioner kroner, melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Regional reiselivstrategier for Finnmark
Formålet med regionale reiselivstrategier er å videreutvikle og fremme politikk og virkemidler som ivaretar muligheter og utfordringer for næringslivet innen reiseliv, opplevelsesnæring og relaterte næringer i området. Hovedmålet ar at Finnmark skal være kjent som et av verdens mest bærekraftige reisemål.

Regional reiselivsstrategi er godt forankret både i næringslivet, kunnskapsgrunnlag og i Regional utviklingsplan for Finnmark. Prosessen med utarbeidelse av regionale reiselivsstrategier har involvert aktører gjennom innspillsmøter både i vest-, øst- og midt-Finnmark. Videre er høringsutkastet bygget opp med en innledning om trender og utviklingstrekk i reiselivsnæringa. 

Ut fra kunnskapsgrunnlag og innspillmøter er det valgt fire satsingsområder; 1) Flere og mer lønnsomme bedrifter, 2) Finnmark skal være attraktivt og anerkjent som et bærekraftig reisemål, 3) Finnmark skal ha arbeidskraft med riktig kompetanse, samt 4) logistikk - og samferdselsløsninger tilpasset reiselivsnæringas kunder.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS