Fylkestinget om hvordan Finnmarksloven skal virke i Finnmark
Finnmark fylkeskommune vil at FeFo-styremedlemmene skal være bosatt i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Fylkestinget om hvordan Finnmarksloven skal virke i Finnmark

Fylkestinget har behandlet høringen om «tekniske endringer til Finnmarksloven».
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.03.2019 20:00

I en ni punkts liste presiserer fylkestinget i Finnmark hvordan Finnmarksloven skal virke i og for Finnmark.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har bedt om høringer på «tekniske endringer til Finnmarksloven». Bakgrunnen er at Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune blir slått sammen 1. januar 2020. 

I sitt ni punkts lange vedtak poengterte Finnmark fylkesting at Finnmark betyr det geografiske området som Finnmark utgjorde 1. juli 2016, slik at ingen misforstår hva Finnmark er. Et annet punkt er at medlemmene av Finnmarkseiendommens styre skal være bosatt i Finnmark. Her støtter fylkestingets politikere departementets forslag, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

Fylkestinget vedtok i høringen at eventuelt overskudd fra Finnmarkseiendommens virke i sin helhet skal anvendes i Finnmark og komme innbyggerne her til gode.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS