Tilskudd til Nordkapp Brygge og Foldalbruket
Servicestasjonene i Honningsvåg. (Foto: Finnmark fylkeskommune)

Tilskudd til Nordkapp Brygge og Foldalbruket

Tilskudd til sentrale bygninger i kommuner i regionen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.03.2019 16:00

Årets bevilgninger til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg i Finnmark har blitt fordelt av Finnmark fylkeskommune. 

Til sammen er det fordelt litt over 6,6 millioner kroner for tiltak i 2019 og 1,5 millioner kroner i forhåndstilsagn for tilskudd til tiltak i 2020.

Riksantikvaren tildeler hvert år tilskudd over statsbudsjettet til fylkeskommunene. Fylkeskommunene tildeler midlene videre etter prioriteringer til freda bygninger og anlegg i privat eie. Særlige fredningsverdige bygninger og anlegg i private eie kan også tildeles midler, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

Foldalbruket i Lebesby og Fiskernes servicestasjon ved Nordkapp Brygge, er to av aktørene som får tilskudd i 2019 og forhånds-tilsagn for 2020. 

Fordelingen av midler til fredete bygninger og anlegg i privat eie i 2018 og 2019 blir som følger:

 Anlegg

Objekt

Kommune

Tildeling 2019

Forhånds-tilsagn 2020

Freda bygninger og anlegg

 

 

Foldalbruket

Kai under burekka

Lebesby

1 040 000

500 000

Holmengrå

Laksehytte Bækø

Sør-Varanger

39 186

0

Fiskernes servicestasjon Nordkapp brygge

Egnebu 53-55

Nordkapp

1 400 000

500 000

Esbensengården på Bakken

Nyborgveien 33

Vadsø

800 000

300 000

 

Verneverdige bygninger og anlegg

Fiskehjeller i Krampenes

 

Vadsø

130 000

0

Russebakeriet

Havnegt 49

Vadsø

23 000

0

Russebakeriet –mur

Havnegt 49

Vadsø

55 000

0

Bekolagården

Vedbod

Vadsø

140 000

0

Lavkavann/Grøtterud

Fjøs

Porsanger

127 500

0

Vardø slipp

Mek.verksted

Vardø

76 400

200 000

Vardø slipp

Smie

Vardø

108 500

0

Vardø slipp

Vinsj/motorrom

Vardø

22 000

0

Lushaugen

 

Vardø

250 000

0

Andersby skole

 

Vadsø

205 000

0

Sum tildeling freda og verneverdige bygg og anlegg

4 416 586

1 500 000

 

 

 

 

 

Avsatt til annet innen bygningsvern:

 

 

Til heving av antikvarisk handverkskompetanse

500 000

 

Til dendrokronologiske analyser [1]

500 000

 

Til kontakt med eiere av freda bygninger og anlegg

400 000

 

Til konsulentstøtte og arkitektbistand

209 254

 

 

[1] aldersbestermmelser utfra prøver av treverk


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS