Vil hjelpe funksjonshemmede
Finnmark fylkeskommune forskutterer midler. (Illustrasjonsfoto)

Vil hjelpe funksjonshemmede

Finnmark fylkeskommune setter inn penger slik at det fortsatt blir et transporttilbud.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.03.2019 11:00

Finnmark fylkeskommune forskutterer midler til brukere av den utvidete TT-ordningen. 

Når staten ikke er klare med midlene for transport av funksjonshemmede, griper Finnmark fylkeskommune inn med penger, slik at disse ikke mister sitt transporttilbud. Det melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Blinde, svaksynte og rullestolbrukere har de siste årene fått tildelt statlige midler for tilrettelagt transport for funksjonshemmede i tillegg til fylkeskommunens ordinære tilbud.

Fylkeskommunen har søkt Samferdselsdepartementet om videreføring av den statlige ordningen for 2019, men har foreløpig ikke mottatt svar. For å hindre reduksjon av tjenestetilbudet, har fylkeskommunen anmodet kommunene om å overføre midler for inneværende år.

Dør-til-dør
TT-ordningen gir et transporttilbud til bosatte i Finnmark med varig funksjonshemming som på grunn av funksjonshemmingen ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Ordningen går ut på dør-til-dørtransport for de som er gitt brukerrett.

Det er over 1 400 brukere av den ordinære fylkeskommunale TT-ordningen i Finnmark. Over 300 av disse brukerne mottar statlige midler under den utvidete ordningen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS