Nye sjømatstrategier for Finnmark
Fylkesrådmann Øystein Ruud. (Arkivfoto)

Nye sjømatstrategier for Finnmark

Fylkestinget skal behandle Sjømatstrategiene for Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.03.2019 05:20

Fylkesrådmannen tilråder fylkestinget å vedta Sjømatstrategiene for Finnmark 2019-2023 under fylkestingsmøtet 13.-14. mars.

Fylkesrådmann Øystein Ruud mener det er viktig at fylkeskommunen gjennom sitt strategiske arbeid og politiske påvirkningskraft, er pådriver for å løse de utfordringene og utnytte de mulighetene som er avgjørende for en positiv nærings- og samfunnsutvikling i Finnmark, ifølge saksfremlegget fylkestingsrepresentantene har fått. 

Sjømatstrategiene for Finnmark 2019-2023 – Et hav av kvalitet, har vært på høring. Strategidokumentet bygger i all hovedsak på Fiskeri- og havbruksstrategier for Finnmark 2011-2014, men det er gjort noen strukturelle endringer tilpasset en mer helhetlig og fremtidsrettet sjømatnæring.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS