Venter færre utenlandske statsborgere på isfiske i Finnmark
Isfiske i Finnmark. (Foto: Ungdomslaget Polarfront, Facebook.com)

Venter færre utenlandske statsborgere på isfiske i Finnmark

Ordningen som trer i kraft skal evalueres.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.03.2019 23:30

Klart for første sesong med krav om bostedsadresse i Norge for isfiske på Finnmarkseiendommen.

--Selv om det er mange som søker om dispensasjon fra bostedskravet som er innført, og de aller fleste får innvilget søknadene sine, så innebærer dette at antallet utlendinger på isfiske i Finnmark har gått kraftig ned fra i fjor, sier Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark i FeFo, i en pressemelding. 

Styret i FeFo vedtok 28. november 2018 krav om bosted i Norge for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni. Det kan gis dispensasjon fra bostedskravet, fortrinnsvis til reiselivsbedrifter.

FeFo har per 4. mars fått 84 søknader fra privatpersoner og 35 søknader fra reiselivsbedrifter. Av 35 behandlede søknader fra reiselivsbedrifter har 32 søknader blitt innvilget. Av 60 behandlede søknader fra enkeltpersoner har 58 søknader blitt innvilget, og 82 personer har fått dispensasjon.

FeFo har per 4. mars fått 84 søknader fra privatpersoner og 35 søknader fra reiselivsbedrifter. Av 35 behandlede søknader fra reiselivsbedrifter har 32 søknader blitt innvilget. Av 60 behandlede søknader fra enkeltpersoner har 58 søknader blitt innvilget, og 82 personer har fått dispensasjon.

Perioden det er gitt dispensasjon for, varierer fra fire dager til hele perioden (15. mars-15. juni), i gjennomsnitt 31 dager. De som har søkt om dispensasjon i et begrenset tidsrom har i hovedsak søkt i april og begynnelsen av mai måneder. Det er gitt flest dispensasjoner i Tana og Lebesby kommuner, på Nordkinn, i området  Båtsfjord/Berlevåg/Kongsfjord. Det er også gitt dispensasjoner i Nesseby, Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger og resten av Varangerhalvøya.

Til sammenligning ble det i samme periode i 2018 solgt 2043 fiskekort til utlendinger på Finnmarkseiendommen. 

--Ordningen er ment å bidra til å støtte opp om lokalt reiseliv, og vi er spente på å se hvilke ringvirkninger ordningen kan gi for denne delen av Finnmarks befolkning, avslutter Asbjørnsen.

FeFo skal evaluere ordningen etter 15. juni.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS