Lanserer ny næringssatsing for Nord-Norge
Bedriftsklynger, bedriftsnettverk og næringshager er en del av målgruppen for konferansen. (Illustrasjonsfoto)

Lanserer ny næringssatsing for Nord-Norge

Finnmark fylkeskommune håper på stor oppslutning på arrangementet i Alta.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.03.2019 23:30

Det blir lansert en ny næringssatsing i Nord-Norge under kick-off’ i Alta 18.-19.mars. 

Der skal næringsklynger og bedriftsnettverk, forskningsinstitusjoner og offentlige samarbeidspartnere, ha møte for å diskutere hvordan man best skal bruke 56 millioner kroner over de neste tre årene.  

Målet for programmet er å løfte leverandørbedriftene til sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringene høyere opp i verdikjeden, og øke ringvirkningene av disse næringene i lokalsamfunnene i Nord-Norge. 

Interessant for flere
Målgruppene for konferansen er bedriftsklynger og bedriftsnettverk, i tillegg til FoU-miljøer, næringshager og andre som arbeider med næringsutvikling i Finnmark og resten av Nord-Norge. 

--Vi håper på stor deltakelse fra næringslivet og utviklingsmiljøene i Finnmark. Det er mange penger som skal fordeles disse tre årene. Vi ønsker at miljøene i Finnmark skal kjenne programmet, og benytte seg av mulighetene det gir, sier Hilde Mietinen, Finnmark fylkeskommunes næring- og nordområdesjef, i en pressemelding. 

Finnmark håndterer midler
Midlene kommer direkte fra eegjeringen (KMD), som del av nordområdesatsingen. De fordeler seg slik: 
Finnmark fylkeskommune: 9 millioner kr
Troms fylkeskommune: 9 millioner kr
Nordland fylkeskommune: 9 millioner kr
Forskningsrådet: 12 millioner kr
Innovasjon Norge 12 millioner kr
I tillegg har Finnmark fylkeskommune blitt tildelt 5 millioner kroner, som fylkeskommunen forvalter på vegne av eierne og skal gå til prosjektledelse (innleid prosjektleder) og oppstart av programmet.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS