Enighet om ny reindriftsavtale på 136,1 millioner kroner
Avtalen for reindriften det neste året er klar. (Illustrasjonsfoto)

Enighet om ny reindriftsavtale på 136,1 millioner kroner

Rammen på avtalen er 136,1 millioner kroner.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 01.03.2019 21:25

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble tirsdag kveld enige om ny reindriftsavtale for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Reindriftsavtalen 2019/2020 har en økonomisk ramme på 136,1 millioner kroner. Dette er en økning på 13 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale. 

Gjennom reindriftsavtalen videreføres de direkte tilskuddsordningene som legger til rette for en forutsigbarhet og stabilitet i næringen. I tillegg opprettes en tilskuddsordning for kvinnelige siidaandelsledere. Avtalen prioriterer også støtteordninger for å etablere tilleggsnæringer. Midler til Utviklingsprogrammet blir videreført, og lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften blir en permanent ordning. Økt inntjening gjennom tilleggsnæringer er viktig for å ivareta og utvikle den familiebaserte reindriften.

Reindriftsavtalen 2019/2020 styrker også velferdsordningene. Satsene for tidligpensjon økes betydelig. Det blir også etablert et eget pilotprosjekt som skal styrke helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i reindriften. Distriktstilskuddet økes med 10.000 kroner, melder Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS