Barents On Time, kollektivsamarbeid over grensene
Kollektivtrafikk i Finnmark. (Foto: Knut Åserud)

Barents On Time, kollektivsamarbeid over grensene

Et prosjekt skal følge opp en rekke tiltak for å bedre forholdene for passasjerer.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.02.2019 20:00

Finnmark fylkeskommune satser på grensekryssende samarbeid. 

Fylkeskommunen tok i 2013 initiativ til et forprosjekt, som ble gjennomført sammen med fylkene Murmansk (Russland) og Lapland (Finland).

Hovedmålet i forprosjektet var at det skulle skapes samarbeidsforum mellom fylkene som skulle sette fokus på grensekryssende kollektivtrafikk.

Hovedprosjektet «Barents On Time» som startes opp nå, vil følge opp forprosjektet ved å gjennomføre følgende konkrete tiltak for å bedre forholdene for passasjerer og operatører innen kollektivtrafikk over grensene, blant annet utvikle felles publiseringsplattform for grensekryssende kollektivtrafikk. 

Mellom fylkene Murmansk, Lapland og Finnmark krysses grensene av et titalls ulike bussruter. Alle er kommersielle, og det er lite samarbeid operatørene mellom, og det er heller ikke lagt opp til korrespondanser med ruter internt i fylkene. Dette vil fylkeskommunene i de tre landene gjøre noe med, gjennom hovedprosjektet som starter opp nå i vår. Det er Finnmark fylkeskommune som har tatt initiativet til satsingen, for å bedre forholdene for de reisende, ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS