Staten tilbyr reindriften 130,6 millioner kroner
Staten mener tilbud legger opp til å utvikle reindriftsnæringen. (Illustrasjonsfoto)

Staten tilbyr reindriften 130,6 millioner kroner

Partene har gitt hvert sitt tilbud. Forhandlingene skal være avsluttet før 1. mars.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.02.2019 20:00

Statens forhandlingsutvalg har lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. 

Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 130,6 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale.

Tilbudet legger opp til en videreføring og styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsrettet næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. I tilbudet foreslår Staten fortsatt å prioritere dem som har reindrift som hovedvirksomhet. Dette er dreningen som et samlet storting har sluttet seg til. Staten har i tilbudet prioritert en ny tilskuddsordning knyttet til innføring av obligatorisk individmerking av rein, ifølge Regjeringen.no

Krav
Kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har en økonomisk ramme på 192,96 millioner kroner, en økning på 69,86 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 123,1 millioner kroner.

I henhold til hovedavtalen skal forhandlingene være avsluttet innen 1. mars 2019.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS