Nordkapp ikke med i handlingsprogrammet
Fylkesvegen til Nordvågen.

Nordkapp ikke med i handlingsprogrammet

Finnmark fylkeskommune skal bruke tre milliarder kroner på fylkesveg i perioden 2019-2022, men Nordkapp-veger står ifølge fylkesrådmannens forslag langt ned på listen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.02.2019 09:26
Sist oppdatert : 06.02.2019 13:23

I handlingsprogrammet for fylkesvegene i Finnmark fram til 2022, er det ikke satt av penger til fylkesveger i Nordkapp. 

Alle fylkesvegene i Nordkapp er satt opp med kroner null i handlingsplanen for store investeringer. Det betyr at det kun vil bli gjort forefallende vedlikehold de neste fire årene. 

Alle fylkesvegene i Nordkapp har et skrikende behov for vedlikehold etter mange år med forfall. 

Fylkesveirapporten viser følgende behov:
-Fv173, 6 km, poshuskrysset til Nesset i Nordvågen, 4,6 millioner. Prioriteringsnivå 2.
I tillegg kommer ønske om gang og sykkelsti.  

-Fv174, 800 meter, flyplassen, 600 000 kroner. Prioriteringsnivå 3.

-Fv175, 3 km, Repvåg, 4,6 mill. Prioriteringsnivå 3.

-Fv172 2,82 km Skipsfjordhøgda til Kamøyvær, 4,3 mill. Prioriteringsnivå 3.

-Fv171 3,2 km, Skarsvåg, 6 mill. Prioriteringsnivå 3.

-Fv156, 22,9 km, Gjesværveien, 7,5 mill.  Prioriteringsnivå 3. 

Dokumentene til møtet i Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS