Rekordsatsing på fylkesveg
«Fisk til marked» er planens største prosjekt. (Illustrasjonsfoto)

Rekordsatsing på fylkesveg

Finnmark fylkeskommune skal sette rekord i bruk av penger på fylkesveger de neste fire årene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.02.2019 16:00

Finnmark fylkeskommune planlegger å bruke tre milliarder kroner på fylkesveg i perioden 2019-2022.

Dette er fylkeskommunens sterkeste satsing på fylkesveg noensinne, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

Pengene skal gå til drift, vedlikehold og utbedringer på fylkesvegnettet i Finnmark.

Fylkesrådmannen har laget Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022 som er lagt frem for Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel. Handlingsprogrammet viser en stor satsing på fylkesvegnettet i Finnmark. Totalt blir det utbygginger for i overkant av to millioner kroner i fireårsperioden. 

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel, skal behandle planen på møtet den 13. februar. 

«Fisk til marked»
Planen inneholder fem store prosjekt som i stor grad er knyttet til å skape bedre transportmuligheter for næringsaktører. Planens største satsingsprosjekt er «Fisk til marked», et prosjekt rettet mot fiskerinæringene i Båtsfjord og på Nordkynhalvøya. Dette prosjektet innebærer utbedring på fylkesveg 890 og 891 (Tana bru-Båtsfjord og Båtsfjord-Berlevåg) samt fylkesveg 98 Tana bru-Ifjord.

Andre store prosjekter i perioden er:
-Bruprogram (280 millioner kroner)
-Fylkesveg 888 Ifjord-Lebesby (50 millioner kroner)
-Fylkesveg 98 Ifjord-Lakselv (350 millioner kroner)
-Fylkesveg 885 Pasvik (60 millioner kroner)


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS