Finnmark har lavest forbruk av antibiotika per innbygger
Redusert bruk av antibiotika. (Illustrasjonsfoto)

Finnmark har lavest forbruk av antibiotika per innbygger

Ferske tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.02.2019 09:45

Det har vært en ganske jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.

Det er et helsepolitisk mål å redusere bruken av antibiotika med 30 prosent fra 2012 til utgangen av 2020. Dermed er man omtrent i rute til å nå målet.

Tallene fra Apotekenes bransjestatistikk viser at bruken av antibiotika pr innbygger sank med 3,8 prosent fra 2017 til 2018 målt i antall definerte døgndoser (DDD) pr innbygger. Dette er en mindre nedgang enn året før, da bruken sank med over 5 prosent. Skal målet nås innen utgangen av 2020, må bruken reduseres i samme takt som i fjor også i 2019 og 2020.

Sammenligner man fylkene etter hvor mange antibiotikadoser som brukes pr innbygger, er det Finnmark og Sogn og Fjordane som har lavest forbruk pr innbygger, fulgt av Troms, ifølge tallene Apotekforeningen har presentert. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS