Arctic Race of Norway syklet inn millioner til Nord-Norge
Arctic Race of Norway besøkte blant annet Honningsvåg i 2018.

Arctic Race of Norway syklet inn millioner til Nord-Norge

Se hovedfunnene i undersøkelsen som har blitt utført.
Arctic Race of Norway
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.01.2019 11:00

I en fersk rapport fra Narvik-selskapet VINN slås det fast at Arctic Race of Norway i 2018 bidro til en samlet meromsetning på 67,6 millioner i Nord-Norge.

Arctic Race of Norway, som i 2018 gikk gjennom Finnmark fylke, selv kjøpte tjenester for rundt 20 millioner kroner i Nord-Norge. Sykkelrittet skapte også meromsetning for næringslivet i Finnmark på rundt 40 millioner kroner. I tillegg brukte vertskommunene til sammen 3,6 millioner kroner på lokale arrangementer og lokale idrettslag. Frivillige la ned en innsats tilsvarende 9,3 årsverk, eller 4,4 millioner kroner.

Hvis man legger til verdien av at TV-bildene av vakker nordnorsk natur og rikt folkeliv kringkastes i 190 land, blir effektene betydelige.

Hele 96 prosent av publikum som overvar rittet i 2018 mente Arctic Race of Norway skapte positive ringvirkninger for Nord-Norge.

Knut-Eirik Dybdal, daglig leder i Arctic Race of Norway, er stolt over det sykkelrittet bidrar med. 
--Da vi fikk ideen om å arrangere verdens nordligste sykkelritt, hadde vi en visjon om å skape et årlig arrangement som kunne skape varige verdier i og for Nord-Norge. Når vi nå ser på tallene, er det ikke tvil om at denne visjonen ivaretas, og det er vi veldig stolte over, sier Dybdal i en pressemelding, som er spesielt stolt over det de fikk til i Finnmark.

--2018 var vårt beste år så langt. Vi fikk en spennende sportslig konkurranse, vi fikk løst de logistikkmessige utfordringene på en god måte i samarbeid med lokale krefter, og TV-bildene som ble formidlet til millioner av TV-seere over hele verden var kanskje de flotteste vi noen gang har produsert, ifølge Dybdal. 

Verdien av TV-bildene er estimert til 270 millioner kroner, og selv om det er heftet en del usikkerhet til slike tall mener Dybdal at rittet bidrar til god markedsføring av Norge.

I løpet av de seks årene Arctic Race of Norway har eksistert har sykkelrittet besøkt alle regionene i Nord-Norge. I 2018 gikk rittet fra øst til vest i Finnmark. Neste år er det Lofoten, Vesterålen og Ofoten som står for tur.

Noen hovedfunn i undersøkelsen:
-      Estimert verdi av 1380 timer med TV-bilder kringkastet i 190 land: 270 mill kroner
-      Estimert meromsetning for næringslivet i Finnmark i 2018: 40 mill kroner
-      Kommunenes samlede bruk av penger på lokale arrangementer: 3,6 mill kroner
-      Frivillig innsats under rittet er beregnet til 9,3 årsverk, eller 4,4 mill kroner
-      Arctic Race of Norways direkte kjøp av tjenester i Nord-Norge utgjorde 19,6 mill kroner
Fra publikumsundersøkelsen:
-      96 prosent mener rittet har positiv effekt for næringslivet i Nord-Norge
-      70 prosent mener rittet motiverer til økt bruk av sykkel
-      97 prosent mener rittet skaper godt samarbeid mellom samfunn og kommuner i Nord-Norge
-      100 prosent mener Arctic Race of Norway er et arrangement for folk flest
-      98 prosent mener Arctic Race of Norway bidrar positivt til kulturlivet i Nord-Norge

Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS