Snelandia reduserer bruk av ombordtillegget
Inntil videre har ordningen med ombordtillegg ved kjøp av og betaling med verdikort, opphørt. (Illustrasjonsfoto)

Snelandia reduserer bruk av ombordtillegget

Etter omleggingen av takstene fra nyttår har det vært rettet kritikk mot Snelandias bruk av ombordtillegg, både for hurtigbåt, ferje og buss.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.01.2019 16:00

Nå velger Snelandia å fjerne ombordtillegget på enkelte produkter inntil videre.

Fylkestinget vedtok i budsjettet for 2019 innsparinger på samferdselssiden som skulle tas gjennom en kombinasjon av økte priser og kutt i bussrutetilbudet. Krav om innsparinger kommer som en følge av en kostnadsøkning på kollektivtjenestene i 2018 på 13,4 prosent, noe som var vesentlig høyere enn forventet, og som må dekkes inn gjennom fylkeskommunens budsjett. Økningen i prisene fra 2018 til 2019 kan isolert sett virke drastisk, men dette er samtidig den første reelle prisøkningen foretatt de siste årene, og den gir priser på nivå med flere fylker i landet, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

Takstøkningen fra 2018 til 2019 på de billettprodukter fylkestinget har vedtatt på transport med ferje er på 12,7 prosent, og for buss 15 prosent. I tillegg valgte fylkestinget å legge inn økning på enkelte spesialprodukter, så som bysonetakst på buss, som ble økt fra 25 til 40 kroner.

Fylkestinget har også vedtatt å innføre ombordtillegg på ferje og buss, etter samme modell som det har vært på hurtigbåt siste årene, og som er vanlig ellers i landet. Ombordtillegget er ikke en del av taksten, men et gebyr for å løse billett om bord. Dette gebyret unngår man ved å kjøpe elektronisk billett (mobillett).

Kritikken som har kommet siste tiden har spesielt vært rettet mot ombordtillegg knyttet til billettering ved bruk av verdikort. Verdikortløsningen er foreløpig ikke klar for kjøp gjennom mobillett, og det kan derfor oppleves urettferdig å måtte betale ombordtillegg, så lenge man ikke har noe reelt valg med forhåndskjøpt billett.

På bakgrunn av dette har fylkeskommunen og operatørene blitt enige om at bruk av ombordtillegg på Snelandias ruter ved kjøp av og betaling med verdikort opphører umiddelbart. Ordningen gjeninnføres ved kjøp av verdikort om bord når produktet er tilgjengelig på mobil. Endringene anslås implementert i løpet av inneværende uke.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS