Tre norske fiskeartene hadde høye kvikksølv-nivå
Fisk analysert for nivå av kvikksølv. (Illustrasjonsfoto)

Tre norske fiskeartene hadde høye kvikksølv-nivå

Forskere fant ut at det var lavere nivå av kvikksølv i fisk fra nord enn fra sør.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.01.2019 21:45

De fleste kommersielle fiskeartene i Norge hadde lave nivå av kvikksølv, ifølge ny studie, men brosme, atlantisk kveite og blålange, skilte seg negativt ut. 

Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har analysert nivåene av kvikksølv i 8459 fisk fra hele norskekysten og helt opp til Svalbard. Prøvene, som er fra 17 vanlige kommersielle arter, ble tatt mellom 2006 og 2015, ifølge Forskning.no.

--De fleste av dem har lave nivåer av kvikksølv, sier forsker Michael Bank.

Dette er første gang det er gjort en så stor sammenstilling av kvikksølvdata i fisk fra de norske havområdene. 

Det er tre arter som skiller seg ut med negativt fortegn, nemlig brosme, atlantisk kveite og blålange. 3,8 prosent av kveitene, 20 prosent av brosmene og 60 prosent av blålangene hadde kvikksølvnivåer over EUs grenseverdi.

--To fileter av brosme, atlantisk kveite eller blålange vil overstige det vi kaller tolerabelt ukentlig inntak, sier Bank.

Tolerabelt ukentlig inntak vil si den mengden et menneske kan spise hver uke gjennom hele livet uten noen fare for alvorlig helseskade.

Forskerne registrerte også at det var geografiske forskjeller på kvikksølvnivåene. Det var lavere nivå av kvikksølv i fisk fra nord enn fra sør. I tillegg oppdaget forskerne at fisken nær kysten hadde høyere nivåer av kvikksølv enn fisken lenger ute til havs.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS