Sametingsråd fornøyd med at Fiskeridirektoratet har opphevet tillatelsen i Vedbotn
Vedbotn i Nordkapp. (Arkivfoto)

Sametingsråd fornøyd med at Fiskeridirektoratet har opphevet tillatelsen i Vedbotn

Sametingsråd Silje Karine Muotka er fornøyd med at Fiskeridirektoratet har opphevet vedtaket om oppdrett i Vedbotn.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.01.2019 01:41

Fiskeridirektoratet opphever Finnmark fylkeskommunens vedtak i klagesaken om akvakulturlokalitet i Vedbotn i Nordkapp kommune. 

--Jeg registrerer at Fiskeridirektoratet i sin behandling av klagene legger vekt på det særlige ansvaret som norske myndigheter har ovenfor samene som urfolk. Dette er jeg svært fornøyd med, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding. 

Finnmark fylkeskommune vedtok i august 2017 å tillate oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i Vedbotn i Nordkapp kommune. Tillatelsen ble påklaget av Sametinget, samt av Heidi Persen og Ingunn Utsi. Sametingets klage gikk ut på at fylkeskommunens vedtak ikke i tilstrekkelig grad la vekt på området som naturgrunnlaget for sjøsamisk kultur, særlig med hensyn til kulturminner på land, og sjøen som viktig fiskeressurs for sjøsamisk levesett.

Fiskeridirektoratet mener at Finnmark fylkeskommune ikke har trukket inn det særlige vernet samene har i folkeretten i sin saksbehandling. Dette, sammen med mangelfulle vurderinger av miljøhensyn, gjør at Fiskeridirektoratet anser fylkeskommunens vedtak som ugyldig. 

Sametingsrådet har registrert det omfattende engasjementet og den lokale motstanden mot akvakultur som det samiske miljøet har vist i Vedbotn. 

--Jeg ser hvilken innsats det lokale samiske miljøet i Stranda har gjort i kampen for sine tradisjonelle fiskeplasser og ressursområder. Vedtaket fra Fiskeridirektoratet gir meg tro på at lokalt engasjement synliggjør sjøsamiske rettigheter i samfunnet i større grad enn før. Rogaland fylkeskommune vil få søknaden til ny behandling og Sametinget vil følge saken videre, sier Muotka.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS