Gode vertskommuner for næringslivet
Er Nordkapp kommunestyre godt vertskap for næringslivet? Hvis ja, da kan Nordkapp kommune nomineres til prisen.

Gode vertskommuner for næringslivet

Ny pris, en pris kommuner skal konkurrere om å vinne.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.01.2019 03:45

KS og NHO har tatt et felles initiativ for å fremme gode vertskommuner for næringslivet.

--Sammen med flere fylkeskommuner tar vi nå initiativ til en pris vi har kalt «Gode vertskommuner for næringslivet». Hovedmålet med initiativet er å skape positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, i en pressemelding. 

Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert. For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn.

-- Flere kommuner med ordførere og rådmenn i spissen jobber veldig godt med sitt lokale næringsliv. Samtidig tror jeg vi har mye å gå på. Vi må lære av hverandre og la oss inspirere av de gode eksemplene som finnes landet over. Vi ønsker flere næringsaktive kommuner. Da er god dialog lokalt en forutsetning. Næringslivet må ha kunnskap om kommunenes roller og muligheter, og kommunene må forstå næringslivets betingelser, behov og ambisjoner, sier Helgesen.

Målet med initiativet er å løfte frem kommuner som har gjort noe fortjenestefullt overfor næringslivet. Prisen kan deles ut på bakgrunn av enkelttiltak på området, eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid på feltet.

Det er lagt opp til en enkel konkurranseform hvor både kommuner og bedrifter kan nominere kommuner. På bakgrunn av regionale kåringer vil KS og NHO utnevne nasjonale vinnere. Prisen skal deles ut i to kategorier; for kommuner over og under 15000 innbyggere. Grensen kan fravikes ut fra regionale forhold. Juryene består av representanter fra KS, NHO og enkelte fylkeskommuner.

Vinnerne blir kåret under Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo til våren. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS