Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
Det er mulig å søke midler for frivillige organisasjoner i redningstjenesten. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

Det har blitt satt av penger til frivillige organisasjoner.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.01.2019 21:45

Justis- og beredskapsdepartementet skal i år fordele 55,3 millioner kroner til frivillige organisasjoner i redningstjenesten. 

Målet med ordningen er å oppnå en best mulig redningstjeneste for å redde liv. Gjennom tilskuddsordningen skal frivillige organisasjoner bli satt i bedre stand til å delta i redningsaksjoner gjennom tilskudd til kurs og kompetanseutvikling, utstyr, og drift av organisasjonene. 

Regjeringen har satt søknadsfristen til 1. mars. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS