Trekker tilbake Vedbotn-vedtaket
Anlegget i Vedbotn har blitt etablert på eget risiko, ifølge Fiskeridirektoratet. (Arkivfoto)

Trekker tilbake Vedbotn-vedtaket

Vedtaket om oppdrett i Vedbotn har blitt opphevet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.01.2019 16:00

Fiskeridirektoratet opphever vedtaket fra Finnmark fylkeskommune om at selskapet Grieg Seafood skal få drive lakseoppdrett i Vedbotn.

--Den beste nyttårsgaven vi kunne få, sier Turid Wilhelmsen til Sagat.

Etter at Finnmark fylkeskommune, ved fylkesutvalget, 25. august 2017 ga Grieg Seafood tillatelse til å drive med oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i Vedbotn ved Repvåg i Nordkapp kommune har det blitt fremmet flere klager. Klagene har kommet fra Sametinget, Ingunn Utsi og Heidi Persen.

I sitt vedtak, datert 4. januar i år, mener Fiskeridirektoratet at Finnmark fylkeskommune ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til negative miljømessige virkninger av oppdrettsanlegget i området – og at dette utgjør mangler ved vedtakets begrunnelse.

Når direktoratet fatter et slikt vedtak skal saken normalt sendes tilbake til Finnmark fylkeskommune for ny behandling. Siden Finnmark fylkeskommune er innehaver av en undervisningstillatelse i tilknytning til anlegget via Nordkapp videregående skole, mener direktoratet at hensynet til habilitet og generell troverdighet gjør at Finnmark fylkeskommune ikke bør få saken til behandling, men at saken istedet bør behandles av Rogaland fylkeskommune.

Når det gjelder Grieg Seafood, som har etablert oppdrettsanlegg i Vedbotn, mener Fiskeridirektoratet at selskapet har etablert anlegget på egen risiko – før det forelå en endelig avgjørelse i klagesaken. «Etablering av akvakulturanlegg er et reversibelt tiltak», skriver direktoratet.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS