Kostnadene for prosessvarsel er klare
Fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Kostnadene for prosessvarsel er klare

Advokatfirma Kluge har utredet for Finnmark fylkeskommune.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.01.2019 21:59

Kostnadene for prosessvarsel klare. Kostnadene for utredningen beløper seg til kr 680 037,40 eksklusive mva.

--Det har i spørsmålet om tvangssammenslåing vært viktig for oss å snu hver en stein og få belyst alle problemstillinger på en god måte, slik at vi hadde et forsvarlig beslutningsgrunnlag til fylkestinget i desember. Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i en pressemelding. 

Finnmark fylkeskommune har benyttet advokatfirma Kluge for å utrede de juridiske spørsmålene rundt lovligheten ved sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Kluge har, ifølge fylkeskommunen, gjort en grundig vurdering av om det foreligger rettslig grunnlag for å gå til rettsak mot staten på bakgrunn av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing. I tillegg har Kluge utarbeidet et eget notat om prosessvarsel, som ble fremlagt for fylkestinget i desember, sammen med utkast til prosessvarsel.

--Dette har vært en særdeles kompleks utredning i et juridisk uprøvd område. Kluge har gjort et vesentlig arbeid for å avklare de juridiske forholdene på upløyd mark. Det er viktig for meg at Finnmarks befolkning, som både gjennom målinger og folkeavstemning har sagt klart fra at de er imot denne tvangen, får den seriøse behandlingen de fortjener fra Finnmark fylkesting. Spesielt siden de ikke har fått dette fra dagens regjering og dennes støttespillere. Dette er den viktigste saken for Finnmark etter krigen. Da gjør vi det som trengs, det skulle bare mangle, sier Vassvik. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS