39 omkom i brann i fjor, røyking er den største årsaken
Røyking er årsaken til mange branner i Norge. (Foto: Colourbox/Tryg Forsikring)

39 omkom i brann i fjor, røyking er den største årsaken

Tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, er klare.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.01.2019 09:45

39 mennesker omkom i brann i Norge i 2018 og julemåneden desember ble spesielt dyster med åtte omkomne, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

--Hvis vi sammenligner med årene etter 2010 ser vi en klar tendens til færre alvorlige branner og ikke minst antall omkomne i brann. Årsaken tror vi skyldes en økt bevissthet rundt brannsikkerhet hos folk flest. Flere installerer røykvarslere og har slukningsutstyr i hjemmet, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring, i en pressemelding. 

Røyking er største årsak
I snitt har det omkommet 61 personer hvert år i branner siden 1979, viser statistikken. Året med færrest omkomne i brann er 2017 med 26 personer, mens tallet på omkomne året før var 41.

--For 2018 ser vi at røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og at menn er kraftig overrepresentert i antall omkomne. De fleste boligbranner med tragisk utfall skjer om natten mens folk sover, og spesielt er nettene i helgene utsatt, sier Setnes. 

Langt høyere risiko for eldre
Tre av fire av de som har omkommet i brann de siste årene har enten vært eldre og pleietrengende, hatt nedsatt funksjonsevne eller rusmisbrukere. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

--De farligste boligbrannene oppstår om natten, og de fleste som omkommer kveles i røyk og gass. Om natten har du liten mulighet til å oppdage brann i tide såfremt ikke en røykvarsler vekker deg.  Røykvarslere redder hvert år livet til et titalls mennesker og er en billig livsforsikring, sier Setnes.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS