Mener landet trenger en helhetlig plan for skredsikring
Skred på Nordvågveien, påsken 2018.

Mener landet trenger en helhetlig plan for skredsikring

Fylkesutvalget i Finnmark har enstemmig vedtatt en uttalelse om ønsket om en nasjonal plan for skredsikring.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.12.2018 21:59

Fylkesutvalget i Finnmark ber om at det blir utarbeid en helhetlig nasjonal plan for skredsikring av riks og fylkesveier med høg og middels skredfaktor.

Fylkesutvalget mener planen må bli lagt fram ved første rullering av Nasjonal transportplan, med ei tidsramme for gjennomføring på 12 år.

Siden oktober i fjor har det gått 2634 skred på veg ifølge vegkart.no. Heile 271 av skredhendelsene førte til fullstendig veg-stenging, og i hundre tilfelle førte skred til vesentlige skader på vegen. At ikke flere enn tre personer ble skadde må i stor grad tilskrevet utstrakt stenging av veger, grunnet rasfare. Ser vi på de siste ti årene ligger årsgjennomsnittet på 2380 skred, og 263 stengninger for all trafikk, ifølge uttalelsen fra fylkesutvalget i Finnmark. 

I statsbudsjettet for 2019 foreslo regjeringen økte bevilgninger til skredsikring. 
--Fylkesutvalget i Finnmark er glad for økte bevilgninger til skredsikring, men vi vil gjøre oppmerksom på at den etterfølgjer en årlig nedgang siden 2015, har fylkesutvalget skrevet i uttalelsen. 

Beregnede totale kostnader for skredsikringsprosjekt av registrerte punkt innen høy- og middels skredfaktor, på riks- og fylkesvegnettet, ble i Statens vegvesen sitt vegkart.no pr. 10 oktober i år, regnet til om lag 51 milliarder kroner. Dette dokumenterer behovet for en heilhetlig nasjonal 12 årsplan, mener fylkesutvalget i Finnmark. 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS