Næringshagen samarbeider med Pro Barents
Trine Bredal Hauan og Stig Hansen.

Næringshagen samarbeider med Pro Barents

Nå skal Hammerfest få næringshagetjenester gjennom et samarbeid mellom Nordkappregionen Næringshage og Pro Barents.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 11.12.2018 17:28

Nordkappregionen Næringshage og Pro Barents har kommet gjennom SIVAs trange nåløye og får ekstramidler for 2019 for å gi et tilbud til de bedriftene ønsker vekst og utvikling i Hammerfest-regionen. 

Av totalt 43 søknader på 145 millioner kroner, er Nordkappregionen Næringshage og Pro Barents én av fem søkere som har fått positiv tilbakemelding fra SIVA. 

SIVA sier i tilbakemeldingen, at de ser positivt på arbeidet som planlegges av Nordkappregionen Næringshage og Pro Barents for at bedrifter i Hammerfest skal få tilgang på næringshagetjenester. Denne aktiviteten vil skape programaktivitet i en region som ikke har næringshagetilbud i dag. 

I det tidligere forprosjektet til Pro Barents, ble behovet om et næringshagetilbud godt dokumentert og det er allerede etablert flere intensjonsavtaler med bedrifter som blir med. Søknaden inkluderer positive uttalelser fra både Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune. 

To ansatte i Pro Barents dedikeres til å følge opp næringshageprogrammet. Disse vil ha et svært tett samarbeid med Nordkappregionen Næringshages faste stab. 
--Dette er et steg i riktig retning for Nordkappregionen Næringshage. Saken ble tidlig styrebehandlet med positivt resultat. Dette er noe våre eiere ønsker, sier daglig leder Stig Hansen. 

Trine Bredal Hauan, leder i Pro Barents, er fornøyd med at næringslivet nå får et næringshagetilbud igjen i Hammerfest. Bredal Hauan forteller at dette har det blitt arbeidet for og de er glade for å realisere dette gjennom et samarbeid med Nordkappregionen Næringshage. Pro Barents ivaretar i dag inkubatorprogram for Siva.

--Gjennom samarbeid med Nordkappregionen Næringshage vil vi styrke vårt tjenestetilbud til det regionale næringslivet. Partene har jobbet sammen i andre prosjekt og har svært gode relasjoner, sier Trine Bredal Hauan. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS