Endringer i Finnmarksloven ut på høring
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. (Foto: Paul Paiewonsky)

Endringer i Finnmarksloven ut på høring

Det er høringsfrist på forslaget i mars 2019.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.12.2018 01:41

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat om endringer i Finnmarksloven.

--Regjeringen legger i all hovedsak opp til å videreføre dagens ordning i Finnmarksloven, som innebærer at loven vil gjelde for det samme geografiske området som i dag. Dette vil sikre rettighetene til innbyggerne i Finnmark, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding. 

Finnmarksloven regulerer rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke, og innebærer en egen ordning som skiller fylket fra de øvrige fylkene i landet. Troms og Finnmark fylker skal slås sammen fra 1. januar 2020. Dette krever tilpasninger i loven.

Noen av reglene i Finnmarksloven er knyttet til Finnmark fylke og dets politiske institusjoner. Disse må nødvendigvis justeres.

I høringsnotatet er det lagt opp til at Finnmarkseiendommen fortsatt skal være styrt av personer bosatt i Finnmark, og at eventuelle overskudd som Finnmarkseiendommen utbetaler til fylkeskommunen, skal komme innbyggerne i Finnmark til gode.

Høringsfristen er satt til 4. mars 2019. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS