Lebesby, Måsøy, Porsanger er blant programkommunene i Finnmark
Flere av finnmarkskommunene er med i folkehelseprosjekt. Foto: Juli-Anne Staven, Finnmark fylkeskommune)

Lebesby, Måsøy, Porsanger er blant programkommunene i Finnmark

En del av finnmarkskommunene har skrevet under samarbeidsavtalen med Finnmark fylkeskommune. Nordkapp kommune er ikke en av kommunene i samarbeidet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.12.2018 05:36

Det har blitt bevilget 3,75 millioner kroner til utviklingsarbeid innen folkehelsearbeid til kommuner i Finnmark.

Det var hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel, som gjorde ei tildeling til kommuner i Finnmark. 3 750 000 kroner går til kommuner i Finnmark som deltar i et utviklingsarbeid innen folkehelsearbeid. Midlene skal nyttes til å utvikle og teste universelle tiltak (tiltak for alle ikke til spesielle grupper) for barn og unge. 
Viktige stikkord i dette utviklingsarbeidet er psykisk helse og rusforebygging, medvirkning fra barn og unge, bedre og mer samordnede tjenester rundt barn og unge.

Kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana deltar i dette utviklingsarbeidet. Fylkeskommunen jobber i prosess med alle de ti kommunene. Det er undertegnet samarbeidsavtaler mellom Finnmark fylkeskommune og programkommunene. Dette utviklingsarbeidet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningas helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet, melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Remi Strand, gruppeleder for Arbeiderpartiet, mener at det er flott at kommunene i Finnmark deltar og er med på utviklingsarbeid på folkehelseområdet. 
--Det er viktig at Finnmark søker på midler til nasjonale program og prosjekter og at dette hever kompetansen i fylket, sier Strand.

Tilskuddene til Lebesby, Måsøy, Porsanger er på 450 000 kroner til hver kommune. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS