Lavere kongekrabbekvoter for 2019
Det blir fisket mindre kongekrabber i 2019. (Foto: Hanne Benjaminsen)

Lavere kongekrabbekvoter for 2019

Fiskeriministeren vil forvalte kongekrabben bærekraftig.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.12.2018 20:00

Totalkvoten for hankrabber er fastsatt til 1400 tonn for 2019. Dette er en nedgang på 350 tonn fra 2018.

--De siste årene har vi hatt et veldig høyt uttak av kongekrabbe. Nå sier forskerne at hvis dette fortsetter, så vil det kunne føre til kollaps i bestanden. Det skal ikke skje. Vi skal fortsatt ta ut godt med krabbe, det ligger i vårt forvaltningsregime, men vi må også forvalte bærekraftig, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) i en pressemelding. 

For hunkrabber er kvoten fastsatt til 100 tonn, og lik som i 2018. Minstemålet på 130 mm skallengde for hankrabber videreføres, mens minstemål for hunkrabber økes tilbake til 130 mm skallengde for å unngå negative konsekvenser for rekrutteringen til bestanden. Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

Fiskeridirektoratet har nylig hatt høring om reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2019 og endelig forskrift for dette fiskeriet fastsettes før årsskiftet.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS