Tilskudd til ungdomsaktiviteter
Fylkesungdomsrådet skal fordele midler. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til ungdomsaktiviteter

Den neste søknadsfristen for tilskudd er 1. februar.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.12.2018 09:45

Nå kan man søke Finnmark fylkeskommune om midler fra tilskuddsordningen for ungdomsaktiviteter.

Formålet er å stimulere ungdom i alderen 13 - 23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke på midlene, melder Finnmark fylkeskommune. 

Ei forutsetning for å motta tilskudd er høy grad av ungdomsmedvirkning og rusfrie arrangementer/aktiviteter. Tiltak som inkluderer samarbeid over kommunegrenser blir prioritert. Det er fylkesungdomsrådet som har mandat for å behandle søknader og fordeler midlene.

Tildeling skjer to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Det blir fordelt 25 000 kroner ved hver fordeling. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS