Begrenser utlendingers isfiske i Finnmark
Innbyggere i Finnmark skal ha fortrinnsrett. (Foto: Ungdomslaget Polarfront, Facebook.com)

Begrenser utlendingers isfiske i Finnmark

FeFo innfører bostedskrav i Norge for fiske i perioden 15. mars – 15. juni.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.12.2018 23:30

I første halvdel av 2018 gjennomførte FeFo høring på innføring av 5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske på Finnmarkseiendommen. Høringsuttalelsene viser at adgang til isfiske har ført til økt trengsel på populære fjellvann med utfordringer knyttet til motorisert ferdsel, parkering, telting og forsøpling, ifølge en pressemelding fra FeFo. 

--Innlandsfisket på Finnmarkseiendommen engasjerer mange, og FeFo skal forvalte til beste for innbyggerne i fylket. Med dette vedtaket tar FeFo hensyn til et mangeårig krav fra fylkets befolkning og begrenser utlendingers innlandsfiske i tre måneder om våren. Innbyggere i Finnmark skal ha fortrinnsrett, og dette er et målrettet tiltak for en periode med mye trafikk på fylkets fiskevann. Tilsvarende bostedskrav finnes i dag for jakt og fiske på statsgrunn og statsallmenninger i Sør-Norge. FeFo viderefører samtidig adgangen til innlandsfiske for landets innbyggere utenfor Finnmark, understreker Máret Guhttor, styreleder i FeFo. 

Vedtaket i FeFo-styret: 

• 5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske på Finnmarkseiendommen gjeninnføres ikke.

• Det innføres krav om bostedsadresse i Norge for utøvelse av innlandsfiske i perioden 15. mars - 15. juni. Dispensasjon fra dette kan gis på nærmere angitte områder. Dispensasjon gis fortrinnsvis til lokalt reiseliv.

• Retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen skal ivareta hensynet til de ulike grupper av rettighetshavere i henhold til Finnmarksloven. Lokale tilpasninger av reguleringene av innlandsfisket vil kunne være nødvendig for å ivareta dette hensynet.

• Endringene implementeres i gjeldende retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS